Retrofity wyłączników APU 30 wersja stacjonarna

Od wielu lat COMEL współpracuje z łódzkimi ekspertami z firmy ORAM, znanego producenta trwałych styczników próżniowych. ORAM opracował specjalne retrofity wyłączników APU-30 (a takżę APU-50), powszechnie stosowanych w polskim przemyśle. Wyłączniki APU były produkowane przez bielską APENĘ. Z racji "podeszłego wieku" APU są zastępowane przez wyroby nowsze. Często jednak użytkownik jet zaskoczony wysokim kosztem przeróbek istniejących rozdzielnic i ich układu szyn, przeróbek które są wywołane zamianą stosunkowo dużego wyłącznika APU na mniejszy produkt współczesny. 

W związku z licznymi zapytaniami ORAM opracował tzw. retrofit, a więc przygotowany wymiarowo i elektrycznie wyrób, który po wyjęciu starego APU idealnie pasuje w jego miejsce. Skraca to znacznie czas przestoju instalacji, ilość godzin robocizny, ilość potrzebnych materiałów, a w konsekwencji pozwala zaoszczędzić fundusze inwestora. Prostota montażu i uruchomienia zamiennika zaproponowanego przez ORAM pozwala często wykonać prace siłami własnymi działu utrzymania ruchu zakładu.

Retrofity wyłączników APU służą do łączenia prądów roboczych i zabezpieczania obwodów elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami przeciążeń i zwarć. Przystosowane są do pracy w temperaturze otoczenia od -40°C do +55°C w otoczeniu pozbawionym par, gazów wybuchowych lub chemicznie czynnych.

 

Retrofity składają się z:

- adaptera - konstrukcji wsporczej (umożliwiającej zamocowanie w miejsce obecnego APU),

- bloku wyłącznika z napędem ręcznym lub napędem silnikowym,

- wyzwalacza nadprądowego (z regulacją prądu odbiornika) do ochrony transformatorów i linii kablowych przed skutkami zwarć i przeciążeń,

- wyzwalacza napięciowego wzrostowego /SV/ lub wyzwalacza podnapięciowego /SP/ ? do wyboru, możliwy tylko jeden,

- styków pomocniczych /NO i NC/

? w zależności od typu:

- panelu sterowania miejscowego (wersja ...SM),

- szyn dopasowujących do obecnego rozstawu szyn w rozdzielnicy (rozstaw zacisków 100mm),

- akcesoriów do napędu ręcznego pośredniego: szyld,wałek, dźwignia.

Człon przyłączeniowy wyłącznika umożliwia podłączenie podłączenie przewodów i szyn: AL lub Cu.