• Badania

Badania i rozwój - współpraca z instytucjami naukowymi

Od początku działalności firmy COMEL istniała konieczność wprowadzania wielu innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Proces implementacji nowych, oryginalnych w skali firmy czy kraju, koncepcji okazał się niezbędny przy projektowaniu własnych wyrobów. Szczególne wymagania klientów, a także naturalna potrzeba doskonalenia konstrukcji przetwornic na konkurencyjnym rynku, dawały konieczny impuls dla aktywności rozwojowej w przedsiębiorstwie. Doskonałym przykładem własnego oryginalnego rozwiązania jest układ synchronizacji przetwornic maszynowych COMEL 300 i 301, napędzanych silnikami synchronicznymi.

Szczególny charakter przybrała współpraca badawczo-rozwojowa z Akademią Morską w Gdyni. Wcześniejsze dorywcze kontakty zostały w 2011 roku sformalizowane poprzez utworzenie wspólnie konsorcjum naukowego, którego głównym celem było nawiązanie współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań energoelektronicznych układów przekształtnikowych oraz promocja innowacyjności i rozwoju naukowo-technicznego w zakresie energoelektroniki i napędów. Konsorcjum "Gdynia Group of Innovative Power Electronics" (GGIPE) stanowi platformę dla prowadzenia wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz pozyskiwania dla nich finansowania.

Wynikiem działań GGIPE było pozyskanie finansowania dla projektu badawczego pod tytułem "Szeregowy energetyczny filtr aktywny do integracji z prostownikami diodowymi? (w ramach Programu Badań Stosowanych Ścieżka A - Umowa nr PBS1/A4/5/2012 z NCBiR). Temat badań związany jest z narastającym problemem pogarszania się jakości energii elektrycznej w układach z obciążeniami nieliniowymi. W ramach projektu przeanalizowano możliwe rozwiązania szeregowego energetycznego filtru aktywnego (SAPF), a uzyskane rezultaty zostały eksperymentalnie sprawdzone z wykorzystaniem modeli laboratoryjnych małej mocy. Ostatecznie wyniki badań laboratoryjnych wykorzystano przy konstrukcji prototypowego przekształtnika dużej mocy (150 kW), którego zachowanie zostało wszechstronnie przetestowane. Osoby zainteresowane wynikami badań zapraszamy do kontaktu.