• Usługi

Projektowanie i realizacja układów automatyki przemysłowej

Inżynierowie firmy COMEL projektują i uruchamiają układy sterowania dla maszyn i urządzeń, zapewniając ich bezpieczną i wydajną eksploatację. Na życzenie odbiorcy wyposażamy układy w panele HMI z pełną wizualizacją. Wiodącym odbiorcą naszych usług jest przemysł spożywczy.

W aplikacjach przeznaczonych na rynek morski specjalizujemy się w zabezpieczeniach oraz sterowaniu agregatów prądotwórczych. Wykonujemy także projekty związane z monitorowaniem i obsługą sygnałów i stanów alarmowych w siłowniach okrętowych oraz na mostku. Przykładem udanej realizacji może być zaprojektowanie, przygotowanie i instalacja kompletnego systemu alarmowego na statku badawczym Instytutu Morskiego r/v "IMOR".  System umożliwia nadzór siłowni z mostka oraz bezwachtową pracę jednostki. Instalację wykonano pod nadzorem klasyfikatora - Polskiego Rejestru Statków (PRS).

Podejmujemy się też trudnych zadań związanych z integracją informacji przekazywanych z urządzeń podległych do centralnych systemów nadzoru. Sukcesem zakończyła się nasza realizacja związana z przetwarzaniem informacji przesyłanych wieloma protokołami komunikacyjnymi (LON, Modbus, Profibus) w kotłowni oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Projekt obejmował między innymi komunikację i odczyt parametrów z regulatorami kotłów grzewczych, regulację pracy kotłów z maksymalizacją wykorzystania biogazu, komunikację z licznikami ciepła, udostępnienie danych do centralnego systemu zarządzania oczyszczalnią oraz wizualizację danych na sterowniku ABB i wygenerowanie strony www z informacją.