Zmieniamy siedzibę i upraszczamy nazwę firmy

Od dnia 05 listopada 2020 zmieniamy nazwę i siedzibę firmy COMEL.

Nowe dane siedziby:

COMEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Orłowska 49C

81-522 Gdynia

Bez zmian pozostają: adresy działalności, rachunki bankowe Spółki, adresy stron internetowych, adres poczty elektronicznej. numery KRS 0000080677 NIP 584-020-13-70 REGON 002830540

Odpis aktualny KRS firmy COMEL z 06 listopada 2020 - plik pdf do pobrania.

 
Dot.: Zmiana firmy i siedziby spółki COMEL
 
W dniu 05 listopada 2020 roku Sąd rejestrowy wpisał do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000080677) zmiany dotyczące naszej firmy. Od tego dnia zmiany te stały się obowiązujące (tzw. konstytutywny charakter wpisu).
 
Zmiany polegają na:
1) zmianie firmy Spółki
- usunęliśmy z nazwy początkową frazę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe oraz znaki cudzysłowu. Zmiana upraszcza identyfikację firmy.
 
2) zmianie siedziby Spółki
- siedziba Spółki została przeniesiona z Gdańska do Gdyni, a konkretnie przenieśliśmy siedzibę z adresu w Gdańsku przy ulicy Kochanowskiego 130E do siedziby oddziału w Gdyni przy ulicy Orłowskiej 49C. Zmiana odzwierciedla stan faktyczny, w którym w Gdyni fizycznie pracuje zarząd Spółki, a także jej służby administracyjno-księgowe. Dotychczasowa siedziba stała się oddziałem Spółki w Gdańsku.
 
- obecne prawidłowe oznaczenie naszej Spółki to
COMEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [z siedzibą w Gdyni]
 
(można używać form skróconych: COMEL Spółka z o.o. lub COMEL Sp. z o.o.)
 
- obecny prawidłowy adres siedziby Spółki to
ul. Orłowska 49C
81-522 Gdynia
 
- Spółka posiada dwa oddziały
1) COMEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Gdańsku
ul. Kochanowskiego 130 E
80-405 Gdańsk
 
2) COMEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Rumi
ul. Dąbrowskiego 38
84-230 Rumia
 
Opisane zmiany nie wpływają na funkcjonowanie firmy COMEL. Zarówno zarząd Spółki, jak i skład właścicielski się nie zmienił. Spółka COMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (KRS 0000080677 NIP 584-020-13-70 REGON 002830540) od dnia 05.11.2020 jest tym samym podmiotem prawnym co Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „COMEL” Sp. z o.o. do dnia 04.11.2020. Bez zmian pozostają rachunki bankowe Spółki, adresy stron internetowych, adres poczty elektronicznej. Wszystkie zawarte umowy pozostają w mocy.